Fortræffelighed


LESNIs effektive og kombinerede CFC genvindingsanlæg er den ultimative løsning til "WEEE" (elektrisk og elektronisk udstyr) og rensning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra defragmentering og genvinding af køleskabs- og fryserelementer.

Den effektive teknologi er den eneste komplette løsning til en sikker nedbrydning af ozonlagsnedbrydende stoffer som fx R11, R12 og øvrige kølemidler; samt øvrige kulbrintekølemidler som pentan og isobuten, der bruges i moderne køleskabe. Systemet opfylder de højeste krav og standarder, og genererer ikke skadeligt spildevand.

FORDELE

  • Hydrolyse af freon 11 og 12 (R11 og R12)
  • Oxidering af cyclopentan
  • Reduktion afaffald og bortskaffelse
  • Reduktion af driftsomkostninger

 

FORTRÆFFELIGHED

Systemet består af 5 forskellige faser, der renser afkastluften for forskellige forurenende stoffer:

  1. Støvfilter (renser afkastluften for støvpartikler og skum)
  2. Adsorber (fjerner tungmetaller)
  3. Katalytisk enhed (hydrolyse af CFC, HFC, HCFC og VOC)
  4. Kemisk skrubber (absorbering af HCl)
  5. Neutraliserende (spildevandbehandling)

LÆS MERE